Hugenholtz Property Group

Hugenholtz Property Group develops and realizes commercial property, office-, warehouse- and leisure projects, in Holland, Belgium, Germany and France.


HPG Projektgesellschaft Aachen finalized Innside Hotel Aachen

Landgoed Maetland in Doetinchem, verkoop gestart

Te koop 7 grote unieke landgoedkavels vanaf 3.000 m2 voor zeer riante moderne villa’s met grote mogelijkheden voor uw hobby of praktijk aan huis te midden van 45 ha NSW landgoed of wilt u een kavel met villa? Wij nodigen u van harte uit op de projectwebsite: http://www.landgoedmaetland.nl

Hugenholtz Property Group start met bouw woningen op Monnikenberg

HPG Hilversum B.V. (HPG) start op 16 december a.s. met het kappen van bomen op eigen terrein om daar ruimte te maken voor woningbouw als onderdeel van plan Monnikenberg.

HPG gaat in mei 2017 starten met de bouw van 77 appartementen. HPG ontwikkelt op het terrein drie appartementencomplexen van respectievelijk zes, zes en zeven bouwlagen. Er komt een mix van huurappartementen en vrije sector koopappartementen. Om het terrein tijdig bouwrijp te hebben wordt nu gestart met de kap van bomen op het HPG terrein. De kap en woningbouwplannen zijn in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan Monnikenberg en zijn afgestemd met de gemeente en omwonenden.

De partners in het plan Monnikenberg investeren gezamenlijk voor tenminste € 2 miljoen in groen en natuur in het gebied Monnikenberg. HPG heeft inmiddels 3 ha grond beschikbaar gesteld voor Het Nationaal Natuur Netwerk (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze grond is reeds overgedragen aan het Goois Natuurreservaat.

Partner in het plan Monnikenberg

HPG is partner in het plan Monnikenberg en gaat nu over tot realisatie van de bouwplannen. Tergooi en Merem treffen eveneens voorbereidingen voor de uitvoering van hun respectievelijke onderdelen van het plan Monnikenberg, zoals blijkt uit de verschillende aanvragen voor omgevingsvergunningen. Tergooi ondertekent bovendien op 13 december de financieringsovereenkomst voor de nieuwbouw op eigen terrein.

Meer informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen bij HPG Hilversum B.V., T (035) 694 09 11.